Gruzini z podwójną tożsamością

Autor: mat prasowe MSWiA 2020-07-19 08:40:05

Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, którzy zmienili dane osobowe w swoich paszportach, aby ominąć nałożone na nich zakazy wjazdu do Polski.

14 lipca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali w Cieszynie obywatela Gruzji, który podstępem usilował dostać się do Polski. Okazało się, że na cudzoziemcu ciąży 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju oraz innych państw Strefy Schengen. 39-letni mężczyzna, chcąc ominąć nałożony na niego zakaz, postanowił posłużyć się paszportem uzyskanym na zmienione dane personalne. Komendant Placówki SG w Bielsku - Białej wszczął wobec niego postępowanie administracyjne zmierzające do zobowiązania go do przymusowego powrotu. Mężczyzna usłyszał również zarzut przekroczenia granicy państwowej RP wbrew przepisom. Cudzoziemiec przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia i dobrowolnie poddał się karze. Decyzją sądu do czasu zakończenia postępowania administracyjnego został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Tego samego dnia zatrzymano również obywatela Gruzji w Tarnowskich Górach. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach ustalili, że cudzoziemiec wjechał do Polski pomimo rocznego zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw Strefy Schengen, posługując się paszportem na zmienione dane osobowe. 30-letni cudzoziemiec przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz dobrowolnie poddał się karze.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u