Wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2020-07-21 08:35:10

Uroczystości odbyły się w Zielonce Pasłęckiej przed pomnikiem Pamięci Poległych na Frontach II Wojny Światowej oraz w Partyzantce i Placówkach Samoobrony na Wołyniu. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. m.in. za pomoc udzielaną uciekinierom. W wojewódzkich obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej uczestniczył wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość została spalona. W ponad 30 miejscowościach na terenie powiatu koneckiego, kieleckiego i opoczyńskiego Niemcy zamordowali 712 osób cywilnych w tym kobiety oraz dzieci.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u