Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: mat prasowe KPRM 2020-07-23 07:38:13

Wiceminister Paweł Szefernaker wraz z Andrzejem Porawskim dyrektorem biura Związku Miast Polskich współprzewodniczyli lipcowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania zaopiniowano 13 projektów aktów prawnych.

Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy. W ramach dyskusji omawiano m.in. kwestie rekompensowania gminom utrat dochodów następujących w wyniku zmian ich granic.

Na spotkaniu zaakceptowano przygotowany przez MSWiA projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski. Komisja wyraziła również pozytywną opinię m.in. na temat Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030.  Wśród tematów spotkania znalazł się także wniosek Ministerstwa Rozwoju o zaopiniowanie przez KWRiST w trybie obiegowym projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u