Uroczystości na Zamku Lubelskim i Majdanku z udziałem wicewojewody

Autor: Lubelski UW 2020-07-25 09:47:29

Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik wziął udział w uroczystościach z okazji 76. rocznicy likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku Lubelskim oraz niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Lublin.

W Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim została odprawiona msza św. w intencji ofiar niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej, w szczególności ofiar Akcji AB. Następnie delegacja z udziałem wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika, przedstawiciela urzędu marszałkowskiego Kamili Szysiak oraz przedstawiciela prezydenta Miasta Lublin Zdzisława Niedbały, złożyła kwiaty w Mauzoleum poświęconym pamięci ofiar Zamku Lubelskiego w Baszcie Zamkowej. Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy „Akcja AB na Lubelszczyźnie w 80. rocznicę egzekucji na Rurach Jezuickich w Lublinie”. Wystawę przygotowaną przez Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego, przedstawiła kierownik Muzeum Barbara Oratowska.
 
Wicewojewoda lubelski wziął też udział w uroczystości na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Lublin. We wspólnej delegacji z wicemarszałkiem województwa lubelskiego Zdzisławem Szwedem i przedstawicielem prezydenta Miasta Lublin Zdzisławem Niedbałą, złożył kwiaty przed Mauzoleum Ofiar Obozu na Majdanku. W uroczystościach hołd ofiarom obozu oddało kierownictwo Muzeum na Majdanku na czele z Tomaszem Kranzem oraz byli więźniowie, których reprezentował Zdzisław Badio, prezes lubelskiego okręgu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.
 
                                                                                                        ***
 
Więzienie na Zamku Lubelskim było jednym z najokrutniejszych miejsc w systemie eksterminacji Polaków podczas niemieckiej okupacji. Więziono w nim ok. 40 tys. osób. Wielu zmarło wskutek tortur i wycieńczenia, zostało zamordowanych lub zesłanych do obozów. 22 lipca 1944 r. specjalne komando SS i strażników zamordowało tu kilkuset więźniów. W sierpniu 1944 r. w więzieniu na Zamku komuniści osadzili przeciwników nowej władzy m.in. członków AK, BCh, NSZ, WiN oraz osoby podejmujące różne formy sprzeciwu wobec komunizmu, m.in. harcerzy. Do 1954 r. uwięziono tu ponad 35 tys. osób. Wielu z nich zamordowano lub zesłano do sowieckich łagrów. Dopiero po 1989 r., wolno było mówić o tym, że po II wojnie światowej w Zamku Lubelskim funkcjonowało ciężkie stalinowskie więzienie śledcze.
 
Niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku funkcjonował od października 1941 r. do lipca 1944 r. Więźniowie pochodzili z blisko 30 państw. Dominowali obywatele Polski, Związku Radzieckiego oraz Czechosłowacji. Poza Żydami i Polakami najliczniejszymi grupami narodowościowymi byli Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. Spośród 150 tysięcy więźniów, którzy przeszli przez Majdanek, życie straciło blisko 80 tysięcy. Likwidacja obozu nastąpiła 22 lipca 1944 r. Więźniów wyprowadzono poza druty w pieszym marszu ewakuacyjnym w kierunku Kraśnika. Osoby, które nie wytrzymały tempa marszu, były rozstrzeliwane na miejscu. Kilkudziesięciu udało się zbiec. Wkrótce na terenie Majdanka zorganizowano obóz NKWD dla aresztowanych członków Polskiego Państwa Podziemnego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u