Uhonorowani za zasługi w Kielcach

Autor: Świętokrzyski UW 2020-07-25 10:03:41

Za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Józef Bzinkowski. Za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Krzyż Kawalerski został przyznany pośmiertnie Edwardowi Milnerowi, zaś za zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości została uhonorowana pośmiertnie Bogna Kośmider – w obu tych przypadkach odznaczenia odebrali członkowie rodzin.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości został odznaczony, na wniosek wojewody, Mieczysław Bąk. Medal Złoty za Długoletnią Służbę, za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odebrał z rąk wojewody Lucjan Kowalik. Wojewoda wręczył także Medal „Pro Patria”, przyznawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Ojczyzny. Odznaczenie otrzymał Krzysztof Witkowski.

- Wręczone dziś odznaczenia mają jedną wspólną cechę: doceniają wkład uhonorowanych nimi osób w życie nasze i naszej Ojczyzny, jako szeroko rozumianej wspólnoty. Proszę przyjąć wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie za troskę o dobro Polski – mówił Zbigniew Koniusz podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u