Powołanie Młodzieżowej Rady Ekologicznej

Autor: Mazowiecki UW 2020-07-29 08:56:06

Minister Środowiska przy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka RP i Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych powołuje do życia Młodzieżową Radę Ekologiczną działającą przy Ministerstwie Środowiska. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży chcących zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska.

W skład Rady wejdą 32 osoby, w wieku pomiędzy 13 a 21 rokiem życia, pochodzące z całej Polski. Inauguracja projektu odbędzie się we wrześniu br. podczas pierwszego posiedzenia organu. Projekt pozwoli młodzieży zaangażować się w działania proekologiczne, co pozwoli na zbudowanie w nich większego poczucia odpowiedzialności na otaczające środowisko. Dzięki współpracy z ekspertami i instytucjami podlegającymi Ministerstwu Środowiska uzyskają ekspercką wiedzę i poznają pracę osób aktywnie zaangażowanych w ochronę przyrody.

Rada będzie mieć nie tylko głos doradczy, lecz także  będzie dysponować swoim budżetem przekazanym ze środków partnera projektu – Lasów Państwowych. MRE będzie mogła także przyznawać granty na proekologiczne działania dzieci i młodzieży. Do kompetencji Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska należy wyrażanie opinii
w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej dotyczącej środowiska,
a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Środowiska, w tym propozycji rozwiązań.

Do 9 września bieżącego roku prowadzona jest rekrutacja, formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie internetowej Młodzieżowej Rady Ekologicznej: mre.srodowisko.gov.pl. Zachęcamy także do zapoznania się z bieżącymi informacjami publikowanymi na naszym profilu na Facebook.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u