Rozmowa wiceministrów spraw wewnętrznych państw V4

Autor: mat prasowe MSWiA 2020-07-30 06:18:01

Wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział 29 lipca br. w wideokonferencji zorganizowanej w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Było to pierwsze spotkanie z inicjatywy polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wiceministrami państw V4, podczas którego wyznaczono wspólny kierunek planowanych działań. Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej 1 lipca br.

Polska, przewodnicząc państwom V4, promuje solidarność europejską w postaci pomocy migrantom w państwach pochodzenia i tranzytu oraz w postaci ochrony granic zewnętrznych UE poprzez wspieranie agencji Frontex funkcjonariuszami Straży Granicznej. Istotne jest również wsparcie państw członkowskich UE pozostających pod stałą presją migracyjną. Obligatoryjna relokacja migrantów jest konsekwentnie negowana przez członków V4 i znajduje się poza powyższym katalogiem rozwiązań. Polska kontynuuje działania na rzecz skupienia wokół powyższego planu państw podzielających ten punkt widzenia, poszerzając format współpracy i wpływu.

Sprawując prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, Polska posiada mandat partnerów V4 do prezentowania wspólnego stanowiska przed instytucjami Unii Europejskiej oraz w relacjach z przewodnictwem niemieckim w Radzie UE.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u