Podsumowanie programu „Czyste powietrze”

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2020-08-03 08:27:56

Dzisiaj, w parku przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz prezes WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak podsumowali dwa lata funkcjonowania rządowego programu „Czyste powietrze” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Program „Czyste powietrze” adresowany jest do osób ubogich energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wsparte mogą być przedsięwzięcia, które polegają na wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

O szczególnym znaczeniu Programu mówił Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz:

© 2018 Super-Polska.pl stat4u