Dla bezpieczeństwa i wygody

Autor: Świętokrzyski UW 2020-08-04 08:24:30

W uroczystości oddania do użytku dwóch odcinków dróg w powiecie pińczowskim wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz. Inwestycje zostały wykonane przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ponad 3,1 km drogi powiatowej Zawale Niegosławskie - Pawłowice w gminie Michałów kosztowała 1 mln 941 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła ponad 970 tys. zł, a pozostałą sumę wyłożyły samorządy powiatu i gminy. Poza przebudową jezdni wykonano także chodnik dla pieszych na długości 2,4 km, obustronne  pobocza, dwa przejście dla pieszych wraz z oświetleniem oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W Rębowie w gminie Kije można już korzystać z wyremontowanego odcinka drogi Chomentów - Korytnica - Kliszów - Kije o długości 1,7 km. Poza nawierzchnią wykonano także remont przepustów pod koroną drogi wraz z montażem barier, renowację rowów oraz remont zjazdów na posesje. Całkowity koszt inwestycji to 451.840 zł. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych (70% wartości zadania) wyniosła 316.288 zł.

Fundusz Dróg Samorządowych jest rządowym wsparciem dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Główne cele programu to przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u