Kolejny odcinek drogi ekspresowej S1 w realizacji

Autor: Śląski UW 2020-08-05 08:35:12

Podpisano umowy na realizację budowy odcinka S1 pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok w Bielsku-Białej. – To tutaj bardzo wyczekiwana inwestycja drogowa – podkreśla wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę fragmentu drogi ekspresowej S1 łączącej Bielsko-Białą z aglomeracją śląską. Wykonawcą odcinka S1 Dankowice – Suchy Potok o długości 12 km jest konsorcjum firm MIRBUD i PBDiM Kobylarnia. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj i buduj w latach 2020–2023. W uroczystości wzięli udział minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Dotrzymujemy obietnicy połączenia drogą ekspresową S1 Bielska-Białej z aglomeracją śląską. W najbliższym czasie planowane jest wyłonienie wykonawcy ostatniego z odcinków tej trasy. Udostępnienie drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała jest planowane do końca 2023 roku. S1 to niezmiernie ważna i wyczekiwana od lat droga. Wyraźnie poprawi ona dostępność komunikacyjną tego regionu Polski. Co ważne, wyprowadzi także ruch tranzytowy z miejscowości, przez które dziś przebiega droga krajowa nr 1 oraz podniesie poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

O tym, jak ważna jest ta inwestycja mówiła także minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Droga ekspresowa S1 połączy lotnisko Katowice w Pyrzowicach z polsko-słowacką granicą w Zwardoniu i ze słowacką autostradą D3. S1 to także fragment korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącego kraje basenu Morza Bałtyckiego i Europy Południowej. To również korzyści dla lokalnej społeczności. Z miast zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy a drogi w województwie zostaną odciążone – zaznaczyła szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Z kolei wiceminister Grzegorz Puda przypomniał, że „do dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do ruchu w ramach projektów realizowanych przy wsparciu Programu Infrastruktura i Środowisko w sumie około 1068 kilometrów dróg, w tym 54 kilometry autostrad, 874 kilometry dróg ekspresowych i 140 kilometrów dróg krajowych”.

Zadaniem wykonawcy będzie budowa m.in. dwujezdniowej drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwóch węzłów drogowych, a także dróg obsługujących tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

S1 Mysłowice – Bielsko-Biała

Odcinek Dankowice - Bielsko-Biała to kolejny fragment niemal 40-kilometrowej trasy S1 przechodzący do etapu realizacji. 14 maja 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na realizację odcinka od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic oraz 10 lipca 2020 r. na wykonanie obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44. W postępowaniu przetargowym jest fragment tej trasy między węzłem Oświęcim a węzłem Kosztowy II w Mysłowicach. Jego rozstrzygnięcie jest planowane w najbliższym czasie.

Realizacja S1

Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice (A1) z południową granicą Polski i słowacką autostradą D3. Docelowo trasa ta będzie mieć długość 135 km.
 
Realizacja drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej pozwoli na połączenie istniejących odcinków S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i lotniska Katowice w Pyrzowicach. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącym kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającym w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.
 
Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest dokończenie budowy drugiej jezdni odcinka S1 Lotnisko - Podwarpie o długości ok. 9,5 km, przebudowa do standardu drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (27 lipca 2020 r. wybrany został wykonawca w przetargu na projekt i budowę tego odcinka), budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (umowa została podpisana 10 października 2019 r.), wybudowanie po nowym śladzie 40 kilometrów drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u