105. urodziny kapitana Romana Silskiego

Autor: Wielkopolski UW /Tomasz Stube 2020-08-10 07:21:45

W imieniu wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska wzięła udział w uroczystym jubileuszu z okazji 105. urodzin kapitana Romana Silskiego. Uroczystość odbyła się w ogrodzie Dziennego Domu Pomocy „Klub Promień” w Poznaniu, którego podopiecznym jest kapitan Roman Silski.

Wojewoda wielkopolski skierował specjalny adres okolicznościowy do Jubilata, w którym czytamy:

Jestem pełen uznania dla Pana służby Ojczyźnie oraz godnego naśladowania zaangażowania w życie społeczne. Daje Pan liczne dowody tego, że zawsze - nawet w niełatwych okolicznościach - warto kierować się najwyższymi wartościami etycznymi i aktywnie działać na rzecz innych.

Roman Silski urodził się 3 sierpnia 1915 roku w Bożymdarze. W latach 1937-38 został powołany do wojska Korpusu Obrony Pogranicza, na granicy białoruskiej, a od 1939 roku na granicy czeskiej. Po zakończeniu wojny całe swoje życie pracował jako społecznik. Jest kombatantem od 1960 roku. Inicjator powstania Izby Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej Nr 64 na Żegrzu w Poznaniu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u