Godne pożegnanie po stu latach

Autor: Podlaski UW 2020-08-13 08:27:51

W niedzielę (09.08) w Narewce odbyła się uroczystość pogrzebowa śp. Jana Mackiewicza, zamordowanego przed stu laty przez bolszewików sołtysa wsi Masiewo. W wydarzeniu wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który objął ceremonię patronatem honorowym.

8 sierpnia 1920 roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, Jan Mackiewicz został zabrany przez dwóch kozaków, wywieziony do lasu i tam stracony cięciem szabli. Nocą został potajemnie pochowany, bez obecności księdza, na opuszczonej poewangelickiej nekropolii na terenie Puszczy Białowieskiej. Dopiero po dziesięciu latach jego mogiła została oznaczona, dzięki zleceniu przez córkę wyrycia sugestywnej inskrypcji:

Ś.P. Jan Mackiewicz został zamordowany przez sowietów za dobrą wiarę ojczyźnie 8 sierpnia 1920 r.

Szczątki Jana Mackiewicza ekshumowali we wrześniu 2019 roku pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. 9 sierpnia 2020 roku, 100 lat po jego śmierci, w Narewce IPN zorganizował uroczystości pogrzebowe.

Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć, że Polska pamięta o swoich bohaterach - także o tych, którzy nigdy nie będą na pierwszych stronach książek

- powiedział zastępca prezesa IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Ceremonia pogrzebowa została poprzedzona wystawieniem trumny, przy której wartę honorową sprawowali żołnierze 18. Pułku Rozpoznawczego. Po Mszy Świętej, w asyście wojskowej, szczątki Jana Mackiewicza złożono w mogile na cmentarzu parafialnym w Narewce.

Organizacja uroczystości pogrzebowej śp. Jana Mackiewicza to okazja do moralnego zadośćuczynienia i godnego upamiętnienia sołtysa - patrioty wsi Masiewo. [...] Powodem jego śmierci było zapewne rzetelne wykonywanie obowiązków sołtysa, przez co mógł narazić się niektórym mieszkańcom. W zemście donieśli na niego kozakom zdążającym na Warszawę.

-  podsumował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Jan Mackiewicz, ur. 4 września 1867 r., pochodził z rodziny, która doświadczyła w swojej historii kolejnych prześladowań katolików rytu wschodniego i łacińskiego. Heroizm Mackiewiczów w tym okresie wpisał się symbolicznie w tradycję lokalnego Kościoła i był powodem zawiści osób, które ulegając represjom, zmieniły swoje wyznanie. W 1919 r., kiedy teren Puszczy Białowieskiej został włączony do Rzeczypospolitej, administracja państwowa wyróżniała ludzi, którzy swoje przywiązanie do polskości potrafili pielęgnować w okresie zaborów. Wybór Jana Mackiewicza na sołtysa miejscowości Masiewo był konsekwencją zaufania, na jakie swoją postawą w czasach trudnych zasłużył. Niestety aktywność komunistów i niechęć do Rzeczypospolitej spowodowała, że pojawienie się w okolicy wojsk bolszewickich w sierpniu 1920 r. wykorzystywano do załatwiania porachunków. Przykładem takiego działania są okoliczności śmierci Jana Mackiewicza.

Przedmiotowa uroczystość była elementem wojewódzkich obchodów setnej rocznicy historycznego triumfu w wojnie polsko-bolszewickiej, dzięki któremu udało się zachować niepodległość i jednocześnie zatrzymać marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u