POWER WSPIERA DZIECI OBJĘTE PIECZĄ ZASTĘPCZĄ

Autor: Podkarpacki UW 2020-08-17 19:36:58

O przyznaniu dotacji podkarpackim samorządom poinformowała dzisiaj na briefingu prasowym Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej oraz Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

W spotkaniu z mediami udział wziął również Jerzy Sudoł, starosta powiatu tarnobrzeskiego . 

Województwo podkarpackie otrzymało blisko 3,7 mln zł na pomoc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej w czasie pandemii koronawirusa. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone głównie na zakup sprzętu komputerowego i środków ochronnych.  W skali kraju wsparcie przyznane z na ten cel z programu Wiedza Edukacja Rozwój sięga 130 mln zł. 

Fundusze europejskie sfinansują komputery do zdalnej nauki dla dzieci w pieczy zastępczej. Pomoc trafi do uczniów za pośrednictwem samorządów powiatowych, które organizują pieczę zastępczą.

– W ramach PO WER uruchomiliśmy wiele działań, wspieramy domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz placówki pieczy zastępczej. Kwota środków, na jaką opiewają budżety tych projektów to prawie pół miliarda zł – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Szczególne miejsce w palecie działań dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 zajmuje projekt w obszarze pieczy zastępczej. Wsparcie to ma szczególnie znaczenie – trafia do dzieci i młodzieży, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji w wyniku pandemii.

– Dziękujemy za duże zaangażowanie władz rządowych i samorządowych różnego szczebla we wdrażanie funduszowego pakietu antywirusowego. Projekty dla domów pomocy społecznej są realizowane przez Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej, a w działaniach w obszarze pieczy zastępczej wojewoda współpracuje z MFiPR i MRPiPS – dodała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Projekt, realizowany przez MRPiPS w partnerstwie z wojewodami, ma na celu wyrównanie szans w dostępie do edukacji, również tej zdalnej. Odbiorcami wsparcia są dzieci z domów dziecka, jak i innych placówek rodzinnych. W całej Polsce w pieczy zastępczej umieszczonych jest ponad 72,5 tys. dzieci, w tym ponad 16,7 tys. dzieci w placówkach oraz ponad 55,5 tys. dzieci w pieczy o charakterze rodzinnym.

130 mln zł w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zostanie przeznaczonych na zakup prawie 30 tys. komputerów, które zostaną rozdysponowane przez powiaty.

Będą także zakupione środki ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjne, tak by funkcjonowanie placówek pieczy zastępczej odbywało się w bezpieczny sposób.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u