Nowe ambulanse pomogą w walce z koronawirusem

Autor: Podlaski UW 2020-08-20 09:43:49

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku otrzymała do użytkowania 4 ambulanse, 15 defibrylatorów i środki ochrony osobistej. Uroczyste przekazanie odbyło się we wtorek (18.08) przed siedzibą WSPR przy ul. Poleskiej 89. W wydarzeniu wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Ambulanse i sprzęt medyczny zostały zakupione w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego projektu pn. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego".

Całkowita wartość projektu to 56 101 999,09 zł. Wartość projektu przypadającego na jednego z partnerów projektu - SP ZOZ WSPR w Białymstoku wyniosła 3 446 738,40 zł, z czego dofinansowanie z UE oszacowano na 3 102 064,56 zł.

W SP ZOZ WSPR w Białymstoku w ramach projektu zostały zakupione 4 ambulanse.

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości świadczeń na rzecz wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego narażonych na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Ma do tego dojść w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomi opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku już w chwili obecnej, obok innych zaangażowanych podmiotów, realizuje świadczenia opieki zdrowotnej - transportu sanitarnego, na rzecz pacjentów COVID-19. Dodatkowo jest również jednym z podmiotów realizujących usługę polegającą na pobieraniu wymazów z gardła w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 oraz przewożeniu ich do laboratoriów wskazanych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. W SP ZOZ WSPR w Białymstoku uruchomiono 3 zespoły tzw. "wymazówki".

W uroczystości przekazania ambulansów i sprzętu medycznego uczestniczyli: Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Bogusław Dębski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pawel Buczko - Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, Bogdan Kalicki - Dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Mirosław Sienkiewicz - z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u