Wręczenie odznaczeń kombatantce Armii Krajowej

Autor: Mazowiecki UW 2020-08-28 09:41:45

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, 27 sierpnia 2020r., wręczył dwa wysokie odznaczenia: medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Złotą Odznakę Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK. Uhonorowana została kombatantka Armii Krajowej ppor. Dobrosława Ciborska o pseudonimach „Sława”, „Barkas”.

Dobrosława Ciborska urodziła się 16 listopada 1920 r. w Wieluniu. Przed wojna ukończyła Państwowe Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Ostrołęce. W czasie okupacji kontynuowała naukę na tajnych kompletach w Warszawie. W 1940 roku ukończyła liceum humanistyczne, a potem dwa lata filologii polskiej.

Od 1939 roku była żołnierzem ZWZ-AK (łączniczką, instruktorką szkolenia sanitarnego). Od stycznia 1940 roku do czerwca 1943 roku nauczała w tajnym nauczaniu o kryptonimie „Golesin”, które miało miejsce w jej domu rodzinnym w Czambrowinie. Podczas Powstania Warszawskiego była sanitariuszką na Ochocie. Brała udział w ataku na pocztę przy pl. Narutowicza. W sierpniu 1944 roku dostała się do niewoli do obozu przejściowego tzw. Zieleniaka. Po stłumieniu powstania przeniesiono wszystkich do obozu w Pruszkowie, skąd Pani Dobrosława została uratowana.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021.

Odznaczenie otrzymują osoby zasłużone:

  • w budowaniu wspólnoty  obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej,
  • w rozwoju nauki,
  • w rozsławianiu dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę,
  • w rozwoju społecznym i umacnianiu więzi z Polakami za granicą,
  • w budowaniu dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Złota Odznaka Zasługi to odznaczenie związkowe i jest dowodem szacunku i uznania dla szczególnie zasłużonych, długoletnich członków zwyczajnych Światowego Związku Żołnierzy AK, odznaczonych Krzyżem Armii Krajowej. Liczba Odznak jest limitowana.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u