Współpraca z Wielką Brytanią w zakresie bezpieczeństwa

Autor: mat prasowe MSWiA 2020-09-03 09:26:37

Wiceminister Bartosz Grodecki oraz James Brokenshire, wiceminister w brytyjskim ministerstwie spraw wewnętrznych, podczas wideokonferencji omówili dziś (1 września br.) kwestie bezpieczeństwa. Rozmowa dotyczyła zacieśniania współpracy Polski i Wielkiej Brytanii w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, w następstwie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Ministrowie omawiali realizację planu działań wypracowanego przez polskie i brytyjskie służby w ramach panelu doradczego do walki z przestępczością zorganizowaną. Ponadto strona brytyjska, sprawująca obecnie przewodnictwo w G6 (skupiającej również Niemcy, Francję, Hiszpanię, Włochy), przedstawiła agendę planowanego na ten miesiąc spotkania ministrów spraw wewnętrznych.

Wiceminister Bartosz Grodecki podkreślił, że Wielka Brytania jest i pozostanie bardzo istotnym partnerem Polski w Europie, odgrywającym ważną rolę w naszej wspólnej architekturze bezpieczeństwa, szczególnie we wspólnych działaniach na polu walki z terroryzmem, cyberprzestępczością, nielegalną migracją oraz handlem ludźmi.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u