Port w Szczecinie – kolejne inwestycje

Autor: Zachodniopomorski UW 2020-09-05 09:31:07

Na terenie portu w Szczecinie może się rozpocząć rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Obejmuje m.in. budowę: blisko 7 km linii kablowych średniego napięcia, 7 nowych stacji transformatorowych, sieci telekomunikacyjnej o długości prawie 18 km, sieci wody pitnej, przebudowę 1,7 km sieci ciepłowniczej, a także przebudowę i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozebrane zostaną budynki stacji transformatorowej i kilku portierni.

- Decyzja umożliwia rozpoczęcie modernizacji infrastruktury technicznej, która istotnie wpływa na sprawne i konkurencyjne funkcjonowanie portu – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. - Podobnie, jak w Świnoujściu, dzięki przedsięwzięciu zoptymalizowane będzie zużycie energii, a także zwiększona ochrona środowiska.

20 sierpnia 2020 wojewoda Tomasz Hinc podpisał decyzję o pozwoleniu na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w porcie w Świnoujściu.

Całkowita wartość projektu wynosi 118,3 mln zł, z czego 57,6 mln zł stanowi dofinansowania z UE.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u