Spotkanie z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Autor: Podlaski UW 2020-09-05 09:38:27

W środę (2.09) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski spotkał się z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, by omówić bieżące sprawy, szczególnie te związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W spotkaniu z wojewodą podlaskim udział wzięli: Grzegorz Jakuć - przewodniczący ZGWWP i wójt Turośni Kościelnej, Piotr Kłys - wójt Łomży oraz burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.

Była to również okazja do wręczenia wojewodzie publikacji, którą wydał Związek Gmin - "Podlaskie Gminy. XXX lat odrodzonego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej". Słowo wstępne napisał w niej również wojewoda podlaski:

Historia powstania samorządu terytorialnego w Polsce - to opowieść o tysiącach ludzi, dla których dobro małej ojczyzny było równie ważne, jak szczęście własnej rodziny. Oni pierwsi zrozumieli, że nie można mówić o rozwoju społecznym bez odpowiedzialnej władzy na szczeblu lokalnym. (...) Gratuluję podlaskim samorządowcom efektów codziennej ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców. Życzę im wytrwałości w dalszej służbie, społecznej wrażliwości oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.

Wydawnictwo zawiera materiały przesłane przez jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego i stanowi prezentację dokonań lokalnych wspólnot oraz dokumentację głównych kierunków przemian zachodzących w latach 1990 - 2020.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u