Nowy wóz strażacki dla OSP w Marszowie

Autor: Lubuski UW 2020-09-07 09:20:40

Ochotnicza Straż Pożarna w Marszowie  wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W uroczystości przekazania wozu uczestniczył  Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Przekazany samochód usprawni pracę strażaków oraz zwiększy gwarancję bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żary. W uroczystościach uczestniczyli obok Wojewody Lubuskiego, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp., zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze, wójt gminy Żary, przedstawiciele służb.

- To jest zawsze radosna chwila, kiedy mogę przekazywać nowoczesny sprzęt dla strażaków ochotników jako przedstawiciel rządu w terenie, odpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców. Strażacy w Marszowie z wielkim oddaniem, poświeceniem i mobilizacją starają się wspierać Państwową Straż Pożarną. Jak podaje Komendant Wojewódzki PSP na kilkanaście tysięcy zdarzeń w ciągu roku, to w 1/3 wypadków strażacy ochotnicy  są pierwsi na miejscu, ratując życie i mienie.  Cieszę się bardzo, że w ciągu ostatnich czterech lat przekazałem już 53. takie nowoczesne wozy strażackie w regionie, na które czekacie.  Do tej pory OSP Marszów do akcji wykorzystywała samochód z 1989 r. Wóz bardzo wyeksploatowany trzeba było wymienić na nowy. Udało to się zrobić już w sześciu jednostkach w gminie Żary. To jest duże zaangażowanie rządu, że te programy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Środowiska, przy wsparciu samorządów, pomagają w zakupie takich nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję Panu wójtowi gminy Żary za zaangażowanie i wsparcie także finansowe ochotniczych straży pożarnych. Mam nadzieję, że nowy samochód pożarniczy o wysokim standardzie, ułatwi wykonywaną przez strażaków służbę i wydatnie zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żary – mówił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Koszt samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w ramach Ogólnopolskiego programu wsparcia służb ratowniczych. Wartość pojazdu to ponad 800 tys. zł  z czego:

  • NFOŚiGW/WFOŚiGW w Zielonej Górze – 263 000,00 zł
  • dotacja MSWiA – 197 000,00 zł
  • gmina Żary – 350 000,00 zł

 Informacje o wozie

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, zbudowany na podwoziu samochodu RENAULT D16 w wersji 4x4, napędzany silnikiem o mocy 285 KM. Zbiornik wody i środka pianotwórczego odpowiednio 3000 oraz 300 litrów. Do podawania wody wykorzystana dwuzakresowa pompa o wydajności 2846 l/min. Kabina brygadowa do przewozu 6 osób (4 ratowników, dowódca, kierowca).

O jednostce OSP Marszów

Jednostka OSP Marszów należy do mobilnych i prężnie działających jednostek OSP z terenu powiatu żarskiego. Odległość od najbliższej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Żarach do jednostki OSP Marszów wynosi 11,5 km, w związku z czym część terenu gminy leży w strefie czasu dojazdu 15 minut dla jednostek OSP. Z uwagi na różnorodność zagrożeń występujących na terenie gminy Żary, miasta Żary oraz całego powiatu żarskiego związanych z występowaniem dużych obszarów leśnych, strefy przemysłowej w Żarach (ponad 15 zakładów, a także Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie), ciągów komunikacyjnych kolejowych i drogowych, jednostka OSP zapewnia właściwe zabezpieczenie operacyjne wschodniego krańca powiatu żarskiego. Jednostka OSP Marszów nie jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W związku z położeniem OSP Marszów przy drodze krajowej DK Nr 12, jednostka realizuje zadania specjalistyczne na poziomie podstawowym z zakresu ratownictwa drogowego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u