Punkt Obsługi Cudzoziemców w Szczecinie otwarty

Autor: Zachodniopomorski UW 2020-09-11 09:07:26

Takie miejsca są wizytówką urzędów administracji publicznej i rządowej. Chcemy, aby procedura związana z obsługą cudzoziemców była w Polsce bardzo sprawna – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker podczas otwarcia Punktu Obsługi Cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Otwarty dzisiaj (28 sierpnia br.) Punkt Obsługi Cudzoziemców jest przeznaczony do obsługi obywateli Unii Europejskiej oraz osób pochodzących z państw trzecich. W szczecińskiej placówce będą przyjmowane wnioski m.in.: o legalizację pobytu obywateli państw trzecich, wydanie dokumentów podróży, wydanie kart pobytu czy przedłużenie wizy. 

Ponadto cudzoziemcy mogą zgłaszać się w sprawach: udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta, rejestracji pobytu obywateli UE i udzielenia zezwolenia dla członków rodziny obywateli UE oraz wymiany dokumentów i kart pobytu. Największy odsetek składanych przez cudzoziemców wniosków to wnioski o pobyt czasowy i stały.   

Punkt Obsługi Cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został dofinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wdrażanego przez MSWiA (ustanowiony na lata 2014-2020). Celem FAMI jest wsparcie rozwoju wspólnej unijnej polityki azylowej i imigracyjnej przy poszanowaniu praw i zasad zapisanych w karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski oraz konsulowie honorowi Ukrainy, Włoch, Litwy, Finlandii, Norwegii i Rosji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u