Przebudowana droga Niewodnica Nargilewska – Kudrycze uroczyście otwarta

Autor: Podlaski UW 2020-09-12 09:41:49

To kolejny zmodernizowany fragment drogi powiatowej Białystok – Wojszki - słynnej „angielki” - z asfaltem po jednej stronie. Budowa czterokilometrowego odcinka kosztowała ponad 5 mln zł. Sfinansowano ją z budżetów: Powiatu Białostockiego, gmin Zabłudów i Juchnowiec Kościelny, ale przede wszystkim dzięki 50% dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. W uroczystości otwarcia wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Droga powiatowa na odcinku inwestycji przebiega przez teren niezabudowany pomiędzy miejscowościami: Niewodnica Nargilewska i Kudrycze. Przed remontem miała różne nawierzchnie: asfaltową oraz żwirową, które charakteryzywał bardzo zły stan techniczny oraz brak właściwego odwodnienia.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 metrów i pobocza gruntowe. Odwodnienie drogi zapewniono poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do zaprojektowanych rowów przydrożnych i odparowujących. Przebudowano dwa skrzyżowania, przystanki autobusowe zostały zlokalizowane w zatokach, przy których wybudowano perony dla oczekujących. Pojawiły się także dwa progi zwalniające i oznakowanie poziome, uzupełniono oznakowanie pionowe.

Wartość przebudowanej drogi to ponad 5 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2019 to ponad 2,5 mln zł.

- Ten fundusz gwarantuje co najmniej dekadowe wsparcie samorządów terytorialnych jeśli chodzi o inicjatywy budowy, przebudowy lub remonty dróg - mówił w czwartek (10.09) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W ramach ubiegłorocznego naboru do FDS w powiecie białostockim zrealizowano:

  • 12 zadań powiatowych na łączną kwotę dofinansowania ponad 17 mln zł,
  • 39 zadań gminnych na łączną kwotę dofinansowania ponad 29 mln zł.

W ramach naboru w roku 2020:

  • 22 zadania powiatowe na łączną kwotę dofinansowania prawie 42 mln zł,
  • 25 zadań gminnych (12 gmin) na łączną kwotę dofinansowania ponad 34 mln zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u