Przekształcenie szpitala w Radomiu

Autor: Mazowiecki UW 2020-09-12 09:50:52

Radomski Szpital Specjalistyczny 3 września br. otrzymał decyzję Wojewody Mazowieckiego, polecającą zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym SARS- CoV – 2 (w tym także łóżek z respiratorami), na bazie Oddziału Zakaźnego

 Jednocześnie Wojewoda wydał decyzję odwołującą od 15 września polecenie utworzenia szpitala jednoimiennego. Na prośbę szpitala Wojewoda zgodził się, aby wydłużyć ten termin do 28 września. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Wicewojewoda Artur Standowicz oraz Kierownik Delegatury MUW w Radomiu Krzysztof Murawski wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej powyższemu tematowi, 11 września 2020 r. w Radomiu.

W związku z prośbą Dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego z 7 września 2020 r.
w sprawie możliwości ponownego uruchomienia oddziałów szpitalnych w odroczonym czasie, tj. od 28 września 2020 r. z powodu wskazanej przez szpital konieczności czyszczenia oddziałów w tym fumigacji, likwidacji śluz i przeprowadzenia niezbędnych napraw
i remontów, Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na powyższe. W chwili obecnej W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym dla pacjentów COVID przeznaczone są 282 łóżka, z czego zajętych jest 29 łóżek (zarówno przez pacjentów z koronawirusem, jak i pacjentów z podejrzeniem wirusa).

W stosunku do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, 4 września br. decyzję wydał Minister Zdrowia. Szpital ten będzie miał obowiązek zapewnienia łóżek dla pacjentów
z podejrzeniem SARS- CoV-2 do wstępnej diagnostyki. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego, pacjent będzie przeniesiony do szpitala z oddziałem zakaźnym lub CSK MSWiA, jeśli będzie wymagać wysokospecjalistycznych procedur podczas leczenia.

Według nowej, jesiennej strategii walki z koronawirusem przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia lecznictwo szpitalne zostało podzielone na 3 poziomy.

Na trzecim, najwyższym poziomie znalazły się szpitale wielospecjalistyczne. Będą w nich m.in. oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa
i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny. Takich szpitali będzie
w Polsce dziewięć: 

 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
 • SPZOZ Puławy w Puławach 
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie 
 • Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  w Warszawie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie –Koźlu
 • SPZOZ MSWiA w Białymstoku 
 • Megrez sp. z o.o. w Tychach 
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu

Do tych placówek będą trafiali pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia. Jednak będzie można w nich udzielać świadczeń także osobom, które nie są zakażone koronawirusem. W tych szpitalach przygotowano ponad
2 tysiące miejsc. 

 W poziomie drugim znajdzie się 87 oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych, które będą przygotowane na przyjęcie pacjentów z COVID-19. W sumie znajduje się w nich ok. 4 tys. miejsc dla pacjentów wymagających opieki typowo internistycznej, ale także np. podłączenia do respiratora.

Natomiast pierwszy poziom obejmie szpitale będące w tzw. sieci szpitali. Takich szpitali, które są w sieci jest w Polsce ponad 600.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u