Spotkanie WRDS w szkole rolniczej w Bolesławowie

Autor: Pomorski UW 2020-09-13 08:59:42

Od wizyty w Centrum Kształcenia Zawodowego rozpoczęło się dziś wyjazdowe spotkanie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Bierze w nim udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Posiedzenie odbywa się Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie i poświęcone jest szkołom rolniczym (stan obecny i kierunki rozwoju).

Tematy  to m.in. informacje o stanie rolnictwa w województwie pomorskim, o problemach oświaty rolniczej w Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie wraz z informacją o potrzebach kształcenia w zawodach związanych z rolnictwem w skali województwa, omówienie przygotowań do przyszłego posiedzenia WRDS nt. neutralności klimatycznej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u