Lublin pamięta. Uczczono 81. rocznicę obrony miasta

Autor: Lubelski UW 2020-09-20 08:56:37

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wspólnie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Urzędu Miasta Lublin złożył kwiaty i zapalił znicz pod Pomnikiem Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie, upamiętniając w ten sposób 81. rocznicę obrony Lublina. Była to główna część uroczystości. Odbyła się z zachowaniem ceremoniału wojskowego. Punktem corocznych obchodów jest też msza święta w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie, sprawowana w intencji obrońców Lublina. Obchody zorganizowała społeczność Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie.

W historii narodu wielką wartością jest wspólnota zarówno tych żyjących, jak i tych, którzy już odeszli. Jeżeli ta wspólnota funkcjonuje, to można mieć pewność, że historia narodu i jego dorobek, nie ulegnie zapomnieniu, a równocześnie stwarza nadzieję na trwanie w ramach niepodległości naszego państwa. Ta wspólnotowość uzewnętrznia się właśnie w takich wydarzeniach, jak to z września 1939 r. Chociaż Lublin nie był w planach obrony miejscem, gdzie miało dojść do zorganizowanej obrony na poziomie walk między armiami, to właśnie dzięki postawom m.in. młodzieży, harcerzy i żołnierzy, którzy przebywali wtedy w Lublinie, zawdzięczamy, że miasto nie oddało się napastnikom niemieckim w sposób tzw. bez reakcji. Doszło do potyczek, w wyniku których kilkaset osób poniosło śmierć, a blisko 300 budynków uległo zniszczeniu - podkreślał wojewoda lubelski. - Głęboki pokłon dla tej wspólnoty za ofiarę życia, zarówno we wrześniu 1939 r., jak i uczestników tamtych zdarzeń, którzy już po zakończeniu II wojny odeszli na wieczną wartę, dla duchowego przywódcy płk. Władysława Rokickiego oraz wszystkich kombatantów tamtego trudnego czasu za świadectwo, które pozwala w aktywny sposób włączać w tę wspólnotowość najmłodsze pokolenia. Podziękowanie także dla dyrektora, pracowników i młodzieży Zespołu Szkół Elektronicznych – dziękuję i proszę o kontynuowanie tego dzieła – podkreślał Lech Sprawka.
 
Pomnik przy ul. Tomasza Zana w Lublinie stoi w miejscu prowizorycznego cmentarza ofiar wojny obronnej 1939 r. Został odsłonięty 21 września 1987 r. przez przewodniczącego Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Jana Dobraczyńskiego. Autorem monumentu jest Jerzy Kierski.
 
***
Kampania wrześniowa 1939 r. dotarła do Lublina 16 września. Wówczas w potyczce pod Konopnicą oddział zwiadowczy pod dowództwem mjr. Dudzińskiego zaskoczył rozpoznawczy oddział niemieckich cyklistów, zmuszając ich do odwrotu i biorąc trzech jeńców. Wojska niemieckie napotkawszy zaciekły opór na przedmieściach miasta, rozpoczęły jego ostrzał artyleryjski połączony z nalotami lotniczymi. Walki trwały do nocy, kiedy ze względu na miażdżącą przewagę wroga, oddziały obrońców Lublina musiały się wycofać. Niemcy wkroczyli do miasta rankiem 18 września. Rozpoczęła się okupacja Lublina.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u