Fundusz Dróg Samorządowych – ponad 12,6 mln zł na realizację zadań w regionach

Autor: Mazowiecki UW 2020-09-21 08:40:50

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego umowy na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisano 9 umów na łączną kwotę 12 652 195,20 zł. Uroczystość odbyła się 18 września br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Dofinansowanie w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych dofinansowanie otrzymały:

  • powiat grodziski

umowa na kwotę 1 361 240,67 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów”,

  • powiat sierpecki

umowa na kwotę 404 469,56 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady”,

  • powiat sokołowski

umowa na kwotę 3 902 980,10 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska, gm. Kosów Lacki”,

  • powiat wyszkowski

umowa na kwotę 1 360 806,43 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka - Etap V - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”,

  • Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą

umowa na kwotę 545 695,60 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300225W w miejscowości Sielec”,

  • Miasto Wyszków

umowa na kwotę 2 787 210,97 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego w Wyszkowie na odcinku od ronda Nałęcz-Komornickiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego”,

  • Gmina Brwinów

umowa na kwotę 1 910 649,97 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do ronda im. F. Nowosielskiego”,

  • Gmina Dzierzgowo

umowa na kwotę 215 008,92 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej drogi stanowiącej ul. Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego”,

  • Gmina Krzynowłoga Mała

umowa na kwotę 164 132,95 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Krzynowłoga Mała - Piastowo”.

Fundusz Dróg Samorządowych wspiera realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest m.in. przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

W 2019 roku zawarto umowy o dofinansowanie 354 zadań obejmujących 663 km dróg gminnych oraz powiatowych.

W 2020 roku przydzielono ponad 306 mln zł środków dla województwa mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na listach zostało umieszczonych łącznie 107 nowych zadań (w tym 75 gminnych i 32 powiatowych) obejmujących ponad 190 km dróg.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u