Minister Saksonii z wizytą na Dolnym Śląsku

Autor: Dolnośląski UW 2020-09-26 10:03:21

Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma spotkał się z Saksońską Minister Sprawiedliwości, Europy, Demokracji i Równego Traktowania Katją Meier. Pani Minister towarzyszył Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Hans Jörg Neumann. Podczas spotkania rozmawiano przede wszystkim o współpracy służb oraz wspólnej walce z pandemią koronawirusa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u