40-lecie pracy naukowej prof. Andrzeja Kidyby. Dyplom uznania od wojewody

Autor: Lubelski UW 2020-09-28 09:36:58

Prof. dr hab. Andrzej Kidyba świętował 40. lecie działalności naukowej. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja naukowa "Sto lat polskiego prawa handlowego", zorganizowana w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas uroczystości profesor odebrał przygotowaną z tej okazji przez władze uczelni oraz przyjaciół Księgę Jubileuszową. Laudację wygłosił prof. dr hab. Wojciech Katner z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uhonorował prawnika dyplomem uznania z medalem za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, wymierny wkład w rozwój i nowelizację prawa oraz wieloletnią działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Jak zaznaczył wojewoda Sprawka, jest to wyraz podziękowań i gratulacji. Życzył natomiast satysfakcji osobistej z prowadzonej działalności, a także doświadczenia wdzięczności zwykłych obywateli województwa lubelskiego, bo to jest niejednokrotnie największą nagrodą, jak podkreślił.
 

Andrzej Kidyba jest profesorem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest absolwentem i długoletnim pracownikiem tej lubelskiej uczelni, należy przyznać, że niezwykle aktywnym. Jak sam przyznaje, jego dorobek naukowy to ponad 10 tysięcy przeegzaminowanych studentów, ponad 900 seminarzystów, dziesiątki książek, setki publikacji. Jedną zasług profesora dla polskiego systemu prawnego jest współtworzenie Kodeksu Spółek Handlowych.
 
Praca naukowa nie jest jedyną płaszczyzną aktywności tego wybitnego prawnika. Prof. Kidyba kieruje także Lubelską Fundacją Rozwoju, w której od 1991 r. jest prezesem. Sprawuje też funkcję Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u