Politechnika Lubelska zainaugurowała nowy rok akademicki

Autor: Lubelski UW 2020-10-06 09:52:03

Politechnika Lubelska zainaugurowała rok akademicki 2020/2021. W uroczystości wziął udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

 Sukces można przypisywać nowym technologiom, innowacyjnym produktom, ale za każdą z nich stoi człowiek, dlatego podstawą współczesnego zarządzania musi być postawienie na pracownika i relacje międzyludzkie i budowanie na ich podstawie strategii na przyszłość – podkreślał w wystąpieniu rektor Politechniki Lubelski prof. dr. hab. inż. Zbigniew Patera.
 
Najważniejszym punktem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku, którzy osiągnęli najwyższą punktację w okresie rekrutacyjnym na każdym z sześciu wydziałów Politechniki Lubelskiej oraz doktorantów, którzy rozpoczną kształcenie w ramach szkoły doktorskiej.
 
– Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyliście naszą uczelnię, to wy należycie do grupy współczesnej inteligencji, która za kilka lat będzie decydować o losach miasta i regionu. Wierzę, że poprzez uczestnictwo w kulturze studenckiej będziecie siłą generującą nowe spojrzenia i nowe postawy – mówił rektor uczelni.
 
Podczas inauguracji, osoby szczególnie zasłużone otrzymały Medale za Długoletnią Służbę, Komisji Edukacji Narodowej i Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a także odznaki honorowe „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Aktu dekoracji dokonał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Jestem dumny, że Politechnika Lubelska z roku na rok wspina się we wszelkich rankingach, zarówno tych krajowych jak i zagranicznych. Ukazuje to jak ważny w obecnym czasie jest rozwój nauk technicznych. Gratuluję tego, że z każdym rokiem pozyskujecie państwo dodatkowe środki dzięki swoim badaniom, naukowców i dydaktyków – mówił wicewojewoda Gmitruczuk.
 
Zwieńczeniem inauguracji był wykład pt. „Doskonałość naukowa w kontekście nowego modelu ewaluacji i kategoryzacji”, który wygłosił prof. dr hab. Inż. Błażej Skoczeń.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u