15 lat istnienia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Autor: mat prasowe MSWiA 2020-10-08 09:04:29

15 lat istnienia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

  Przez lata komisja stała się ważnym miejscem dialogu między przedstawicielami państwa polskiego a obywatelami reprezentującymi wszystkie zamieszkujące nasz kraj mniejszości narodowe i etniczne – powiedział minister Mariusz Kamiński. Podkreślił, że rząd wspiera i będzie wspierał prawa mniejszości narodowych i etnicznych, aby mogły się one rozwijać. - Jako minister spraw wewnętrznych i administracji chcę Państwa zapewnić, że prawo do swobodnego kultywowania swojej tożsamości narodowej, kulturowej, czy religijnej, jest prawem nienaruszalnym i fundamentalnym – dodał.

–  Myślę, że Komisja zdała egzamin. Chciałbym w tym miejscu podziękować zarówno obecnym członkom, ale także wszystkim, którzy w przeszłości w niej zasiadali – powiedział Błażej Poboży, wiceszef MSWiA i jednocześnie współprzewodniczący komisji. Jak wskazał, Polska zawsze była w awangardzie rozwiązań, pomysłów i narzędzi, które pielęgnowały odrębność kulturową i historyczną tej ważnej części polskiego społeczeństwa. Dodał, że 15-lecie istnienia komisji jest dobrym czasem do podsumowań. –  Dorobek Komisji jest duży i musi być spopularyzowany. Dlatego podjęliśmy decyzję o publikacji okolicznościowej, poświęconej działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych – powiedział wiceminister. 

Jak zauważył Grzegorz Kuprianowicz, prezes Towarzystwa Ukraińskiego i współprzewodniczący komisji, zachowanie kultur społeczności mniejszościowych jest jednocześnie działaniem na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Polski. – Ta spuścizna historyczna to również bogactwo różnorodności – dodał.

Z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odznaczenia prezydenckie otrzymali:

  • Edward Mier-Jędrzejowicz (Srebrny Krzyż Zasługi) - przedstawiciel mniejszości ormiańskiej, zaangażowany szczególnie w polsko-ormiańską współpracę naukową, kulturalną i w dziedzinie sztuki;
  • Artur Konopacki – (Brązowy Krzyż Zasługi) - przedstawiciel mniejszości tatarskiej, prezes Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów Rzeczypospolitej, od lat zajmujący się propagowaniem historii i tradycji tatarskiej w swoich publikacjach naukowych.

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych została utworzona 15 lat temu. Pierwsze posiedzenie odbyło się 21 września 2005 r. - to wówczas rozpoczęto stałą współpracę z mniejszościami na poziomie rządowym. 

W skład Komisji Wspólnej wchodzą przedstawiciele 12 organów administracji rządowej, przedstawiciel Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz reprezentanci mniejszości narodowych i etnicznych, a także społeczności posługującej się językiem regionalnym (kaszubskim).

Komisja jest przede wszystkim organem opiniodawczo-doradczym premiera, sugeruje kształt rozwiązań  i inicjatyw podejmowanych przez polskiego ustawodawcę. Stała się platformą do wypracowania wspólnych stanowisk rządu i przedstawicieli środowisk reprezentujących dziewięć mniejszości narodowych, cztery mniejszości etniczne oraz użytkowników języka regionalnego (kaszubskiego). Komisja omawia projekty aktów prawnych dotyczące m.in. spraw mniejszości oraz wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budżecie państwa na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

W uroczystości z okazji 15-lecia istnienia komisji, oprócz ministra Mariusza Kamińskiego, wiceministra Błażeja Pobożego i współprzewodniczącego komisji Grzegorza Kuprianowicza, wzięli także udział wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć, poseł Ryszard Galla – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także członkowie komisji reprezentujący mniejszości narodowe, etniczne i społeczność posługującą się językiem regionalnym.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości z okazji 15-lecia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, odbyła się robocza część posiedzenia. W jego trakcie na członka komisji powołano Bogdana Kasprowicza, przedstawiciela mniejszości ormiańskiej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u