Prawie 22 mln na realizację zadań w województwie mazowieckim

Autor: Mazowiecki UW 2020-10-08 09:16:10

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz przedstawiciele samorządów podpisali umowy na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Maluch Plus. Podpisano 19 umów na łączną kwotę 21 953 713,81. Uroczystość odbyła się 7 października 2020 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W uroczystości wziął udział również Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Dofinansowanie w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych otrzymały:

 • Gmina wiejska Odrzywół

Umowa na kwotę 257 146,58 zł na realizację zadania pod nazwą.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół”

 • Gmina wiejska Stara Biała

Umowa na kwotę 616 384,19 zł na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki”

 • Gmina wiejska Repki

Umowa na kwotę 240 011,32 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice-Wieś do granicy Gminy”

 • Gmina wiejska Bielany

Umowa na kwotę 660 371,31 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności dróg gminnych na terenie Gminy Bielany poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Bielany Jarosławy - Wańtuchy i Kowiesy”

 • Gmina wiejska Staroźreby

Umowa na kwotę 288 260,66 zł na realizację zadania pod nazwą: „Budowa drogi gminnej relacji Bromierz - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby”

 • Gmina wiejska Brańszczyk

Umowa na kwotę 658 103,90 zł na realizację zadania pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 440108W w miejscowości Trzcianka gm. Brańszczyk, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dudowizna gm. Brańszczyk”

 • Gmina wiejska Liw

Umowa na kwotę 737 799,68 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Ruchna - Ruchenka, gmina Liw”

 • Gmina wiejska Maciejowice

Umowa na kwotę 751 747,16 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Maciejowice: ul. Sportowa od km 0+005,00 do km 0+405,00; ul. Spacerowa od km 0+000,00 do km 0+252,00; ul. Rotmistrza Edmunda Cichego od km 0+000,00 do km 0+243,00„

 • Powiat Łosicki

Umowa na kwotę 1 192 977,77 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby) - granica województwa (Krawce) - Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Krzywośnity - Liwki Szlacheckie”

 • Gmina miejska Sochaczew

Umowa na kwotę 3 157 667,33 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W - etap II”

 • Gmina miejsko – wiejska Radzymin

Umowa na kwotę 2 888 923,47 zł na realizację zadania pod nazwą: „Podniesienie funkcjonalności układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Radzymin poprzez rozbudowę dróg gminnych - ul. Komunalnej i ul. Słonecznej oraz budowę drogi gminnej - ul. Szymborskiej wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą techniczną”

 • Gmina Miejska Mława

Umowa na kwotę 5 163 753,79 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”.

 

Fundusz Dróg Samorządowych wspiera realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest m.in. przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

W 2019 roku zawarto umowy o dofinansowanie 354 zadań obejmujących 663 km dróg gminnych oraz powiatowych.

W 2020 roku przekazano ponad 306 mln zł środków dla województwa mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na listach zostało umieszczonych łącznie 107 nowych zadań (w tym 75 gminnych i 32 powiatowych) obejmujących ponad 190 km dróg.

Dofinansowanie w ramach programu Maluch + otrzymały:

 • Gmina Chorzele

Dwie umowy na kwoty 63 180,00 zł oraz 25 920,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3” w Miejskim Zespole Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele -  Żłobku Miejskim.

 • Miasto Płock

Trzy umowy na kwoty 161 700,00 zł, 22 860,00 zł oraz 73 080,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3” w Żłobku Miejskim nr 2 w Płocku, w Żłobku Miejskim nr 3 w Płocku, w Żłobku Miejskim nr 4 w Płocku.

 

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u