Z wizytą w gminie Bliżyn

Autor: Świętokrzyski UW 2020-10-10 09:49:00

Wicewojewoda Rafał Nowak z wizytą roboczą przybył do gminy Bliżyn. Jednym z punktów spotkań było otwarcie drogi wyremontowanej dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Podczas objazdu poszczególnych miejscowości wchodzących w skład gminy wicewojewoda zapoznał się z przeprowadzanymi inwestycjami oraz aktualnymi ofertami dla potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby rozwijać swoje przedsięwzięcia na tych terenach.

Jedną z ukończonych inwestycji jest oddana do użytku droga gminna w miejscowości Płaczków Piechotne. Podczas wizyty w miejscowości wicewojewoda Rafał Nowak wraz z przedstawicielami gminy dokonali uroczystego otwarcia drogi. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z poboczami,, oczyszczono rowy oraz umocniono zjazdy. Zamontowano również dwa progi zwalniające. Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 942 tysiące złotych.

Wizyta robocza obejmowała również poznanie potrzeb inwestycyjnych nad zalewem w Bliżynie oraz planów związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u