Dzień Papieski motywacją, by sięgać do nauczania św. Jana Pawła II

Autor: mat prasowe KUL 2020-10-14 08:59:15

Osoba św. Jana Pawła II nie może pozostawać w naszej świadomości tylko w wymiarze wspomnień. XX Dzień Papieski jest kolejną okazją, by sięgać do jego nauczania, szczególnie w przestrzeni akademickiej – podkreśla rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski

Rektor KUL zaznacza, że myśl filozoficzna i przesłanie św. Jana Pawła II są nadal aktualne i mogą przynieść odpowiedzi na wiele pytań, które stawiają sobie młodzi ludzie.

„W wielu kwestiach Ojciec Święty wyprzedzał swoją epokę i przewidywał wyzwania oraz zagrożenia, przed którymi staje współczesny człowiek. Mam na myśli przede wszystkim kwestie relatywizmu moralnego i fałszywie pojmowanej wolności, która jako dowolność  – jak mówił papież – staje się dla człowieka prawdziwym zniewoleniem” – powiedział ks. prof. Kalinowski.

Zwrócił również uwagę na konieczność ponownego sięgania w dyskursie akademickim do nauczania św. Jana Pawła II. „To szczególne zadanie i wyzwanie dla wykładowców, mających ogromny wpływ na postawy studentów. Używając nowych metod dydaktycznych i technologii mogą oni przekazywać w atrakcyjny sposób zasady moralne i aksjologię Karola Wojtyły. Dotyczy to kwestii małżeństwa, rodziny, ochrony życia,  wspólnoty narodowej i europejskiej,  a także tych wszystkich wartości, które są fundamentem naszej cywilizacji, zbudowanej na chrześcijańskiej antropologii” – wskazał rektor KUL.

Ks. prof. Kalinowski podkreślił też, że św. Jan Paweł II wprowadził wykładnię relacji pomiędzy światem nauki a religią i wiarą. „Papież udowadniał, że te dwie sfery życia człowieka nie wykluczają się, ale współistnieją. Wyrazem metodologii Karola Wojtyły, w czasie całego pontyfikatu, były liczne spotkania z naukowcami i nauczycielami akademickimi. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o jednej z najważniejszych papieskich encyklik „Fides et ratio”, w której udowadniał, że wiara i rozum mogą się uzupełniać” – dodał.

Rektor KUL zwrócił się również do studentów z apelem, by sięgali do nauczania św. Jana Pawła II. „Bogactwo i głębia jego przesłania może pomóc w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań egzystencjalnych. W jednym z utworów poematu „Tryptyk Rzymski” Karol Wojtyła napisał: „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”. W XX Dniu Papieskim życzę nam wszystkim takiej życiowej postawy, która jest zaprzeczeniem konformizmu i konsumpcjonizmu, ale motywuje do działania i przekraczania granic. Św. Jan Paweł II swoim życiem udowodnił, że jest to możliwe i może przynieść wielkie efekty w wielu sferach życia osobistego, zawodowego i społecznego” – powiedział ks. prof. Kalinowski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u