FDS . Wojewoda podpisał umowy z gminami Gniew, Ryjewo, Prabuty

Autor: Pomorski UW 2020-10-14 09:17:13

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś kolejne umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie trafi do gmin Gniew, Ryjewo, Prabuty. Umowy można było podpisać dzięki oszczędnościom przetargowym w tegorocznej edycji FDS. To lista rezerwowa, na której znalazło się 26 projektów o łącznej wartości dofinansowania 31 112 319 zł.

Gniew
Wojewoda Dariusz Drelich i burmistrz Gniewu Maciej Czarnecki podpisali umowę na przebudowę ulicy Kapinosa w Gniewie. Wartość inwestycji -  3 870 610 zł, dofinansowanie z FDS - 1 935 305 zł.

Ryjewo
Trzciano - Laskowice. Tę drogę również czeka przebudowa, a ta możliwa jest dzięki dotacji z FDS. Jej wysokość to 525 259 zł, a wartość inwestycji 1 050 519 zł.
Podpisy pod umową złożyli wojewoda Dariusz Drelich i wójt gminy Ryjewo Sławomir Słupczyński.

Prabuty
Laskowice Trzciano - ten odcinek drogi na terenie miasta i gminy Prabuty także będzie jak zmodernizowany. Umowę podpisali  wojewoda Dariusz Drelich i Marek Szul, burmistrz Prabut. Wartość inwestycji - 689 036 zł, -  dofinansowanie - 113 067 zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u