SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE

Autor: Podkarpacki UW 2020-10-15 09:38:22

Aktualna sytuacja epidemiologiczna była tematem briefingu prasowego wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i podkarpackiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego Adama Sidora.

Spotkanie z mediami poprzedziło posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego analizowano sytuację w województwie. Jak poinformowała wojewoda, w naradzie uczestniczyli przedstawiciele środowisk medycznych, organów prowadzących szpitale, dyrektorzy szpitali oraz wojewódzki inspektor sanitarny.

– Sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami, zwiększamy liczbę łóżek dla osób, które mają potwierdzony COVID-19 i dla tych z podejrzeniem zakażenia. Według stanu na dzisiaj, liczba łóżek dla poziomu I i II wynosi 608. W szpitalach na terenie naszego województwa przebywa 392 chorych – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda odniosła się również do bieżącej sytuacji występującej m. in. w domach pomocy społecznej oraz w placówkach nauczania i wychowania.

Podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor Sanitarny Adam Sidor przedstawił strukturę zakażeń w regionie i podsumował przeprowadzone dochodzenia epidemiologiczne. Do tej pory badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 6 923 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 3 540 osób wyzdrowiało/zwolniono z izolacji. Odnotowano 192 zgony.

Aktualny komunikat epidemiologiczny jest dostępny tutaj .

© 2018 Super-Polska.pl stat4u