Polsko-niemieckie rozmowy na temat bezpieczeństwa

Autor: mat prasowe MSWiA 2020-10-16 09:11:41

Wiceminister Bartosz Grodecki rozmawiał dziś (14 października br.) z Torstenem Akmannem, sekretarzem stanu ds. wewnętrznych w Senacie Berlina.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia współpracy policyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pogranicza polsko-niemieckiego. Podkreślono bardzo dobrą współpracę polskich i niemieckich organów ścigania w zakresie zwalczania zagrożeń. Współdziałanie to jest często stawiane za wzór skutecznego wykorzystania dostępnych narzędzi, zarówno na poziomie europejskim, regionalnym, jak i dwustronnym.

Podczas rozmowy skoncentrowano się również na wyzwaniach dla bezpieczeństwa wewnętrznego, jakie obecnie wywołała walka z pandemią COVID-19. Zgodzono się, że wydarzenia ostatnich miesięcy wskazują na konieczność pogłębiania współpracy, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

W wymiarze zewnętrznym wymieniono poglądy na temat wyzwań związanych z migracją w kontekście obecnej sytuacji na Białorusi.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u