Już po raz 51. „Gaudeamus igitur” zabrzmiało w murach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Autor: Świętokrzyski UW 2020-10-16 09:23:00

W czwartkowej uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Nie zabrakło tradycyjnej immatrykulacji studentów pierwszego roku, jednak z uwagi na pandemię inauguracja miała szczególny charakter. Liczba gości zaproszonych do rektoratu musiała zostać ograniczona. Pozostali mogli śledzić transmisję online.  W podobny, hybrydowy sposób będą odbywały się zajęcia.

Organizacja kształcenia w dobie pandemii to jednak nie jedyne wyzwanie, jakie stoi przed UJK w najbliższym czasie. Mówił o tym podczas wystąpienia inauguracyjnego, prof. Stanisław Głuszek, rektor uniwersytetu.

W planach jest m.in. rozbudowa Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, uruchomienie w ciągu 3 lat kierunku farmacja i poszerzenie oferty studiów podyplomowych. Rektor zapowiedział ponadto zacieśnienie współpracy międzyuczelnianej, której efektem będzie otwarcie wraz z Politechniką Świętokrzyską kierunku inżynieria biomedyczna i stworzenie wydziału międzyuczelnianego.

W roku akademickim 2020/21 na UJK kształcić się będzie 11837 studentów i 195 doktorantów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u