Wydanie decyzji lokalizacyjnej na kolejny odcinek trasy Rail Baltica - Stacja Łapy

Autor: Podlaski UW 2020-10-19 09:31:23

W trybie administracyjnym budowa trasy Rail Baltica w naszym województwie zbliża się ku finałowi – mówił w środę (14.10) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wydając decyzję lokalizacyjną na ostatni odcinek międzynarodowej trasy kolejowej w naszym regionie – Stację Łapy.

Wydana w środę przez wojewodę podlaskiego decyzja lokalizacyjna dotyczy odcinka trasy kolejowej o długości 3,2 km, który biegnie przez miasto Łapy i daje możliwość inwestorowi ubiegania się o pozwolenie na budowę.

W ramach tej inwestycji przewidziano wykonanie m.in. prac polegających na:

  • przebudowie układu torowego i podtorza w celu dostosowania geometrii układu torowego do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 200 km/h , a pociągów towarowych z prędkością 120 km/h. Pociągi pasażerskie będą osiągały prędkość 200 km/h  dopiero wówczas, kiedy wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe będą przejazdami bezkolizyjnymi. Stąd PKP PLK S.A dzieli inwestycję na dwa etapy: 1. etap to dostosowanie torów i podtorza do prędkości 200 km/h (ww. decyzja lokalizacyjna), 2. etap to wykonanie bezkolizyjnych obiektów inżynieryjnych (odrębna decyzja lokalizacyjna);
  • rozbiórce istniejących i budowie dwóch nowych peronów na stacji kolejowej Łapy. Perony będą wyposażone  w wiaty peronowe, oświetlenie,  elementy małej architektury, tablice informacyjne dla pasażerów, systemy oznakowania dotykowego;
  • budowie trzech przejść pod torami wraz z rozbiórką istniejących kładek dla pieszych;
  • budowie wiaduktu kolejowego oraz wiaduktów drogowych po obu stronach torów wraz z budową murów oporowych;
  • budowie nowej nastawni dysponującej wraz z rozbiórką istniejącej;
  • przebudowie i budowie dróg w sąsiedztwie projektowanych wiaduktów (min. przebudowa ul. Nilskiego-Łapińskiego, ul. Mostowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej oraz budową ul. Leśnikowskiej i dróg łączących ul. Nilskiego-Łapińskiego z ul. Mostową);
  • przebudowie urządzeń srk, sieci elektroenergetycznych, trakcyjnych, stacji transformatorowych, sieci kablowej światłowodowej, sieci infrastruktury technicznej;
  • budowie ekranów akustycznych.

- Zostanie nam już tylko w tej okolicy decyzja lokalizacyjna na sam budynek dworca w Łapach – mówił wojewoda podlaski. – Rail Baltica to bardzo ważna inwestycja nie tylko dlatego, że usprawni przewóz osób i towarów, ale będzie również impulsem do rozwoju naszego regionu – dodał.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u