Wideokonferencja ministrów spraw wewnętrznych UE na temat przyszłości EuropoluWideokonferencja ministrów spraw wewnętrznych UE na temat przyszłości Europolu

Autor: mat prasowe MSWiA 2020-10-22 09:58:42

Wiceminister Bartosz Grodecki oraz gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, wzięli dziś (21 października 2020 r.) udział w nieformalnej wideokonferencji ministrów spraw wewnętrznych UE na temat przyszłości Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol).

Spotkanie zostało zorganizowane przez obecną Prezydencję niemiecką w Radzie Unii Europejskiej, dla której kwestia wzmocnienia Europolu stanowi jeden z kluczowych priorytetów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. 

W obecnej formule Europol wspiera i wzmacnia działania oraz wzajemną współpracę właściwych organów państw członkowskich w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości. Celem wideokonferencji było omówienie głównych wyzwań związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz przyjęcie deklaracji ministerialnej dotyczącej przyszłości Europolu.

Polska doceniła wartość Europolu dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jego kluczową rolę, jako centrum wymiany informacji. Poparto też dalszy rozwój i wzmacnianie zdolności tej Agencji w zakresie wspierania współpracy organów ścigania państw członkowskich UE. W tym kontekście położono nacisk m.in. na dalszy rozwój Agencji w zakresie zapewniania wspacia operacyjnego i strategicznego, potrzebę dalszego rozwijania zdolności w obszarze nowych technologii oraz zapewnienia Europolowi odpowiednich zasobów dla wykonywania jego zadań.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u