Pogrzeb żołnierza Armii Krajowej Tomasza Łaszkiewicza

Autor: Mazowiecki UW 2020-10-24 09:51:54

W kościele pw. św. Wincentego na Bródnie odbyły się (23 października) uroczystości pogrzebowe z udziałem wojskowej asysty honorowej śp. Tomasza Łaszkiewicza, żołnierza Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Kompanii Lotniczej KG w Grupie Kampinos. W uroczystościach wziął udział Pełnomocnik Wojewody do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Piotr Oleńczak.

Tomasz Łaszkiewicz ps. „Konrad”, „Brat” urodził się 21 września 1928 r. w Sosnowcu. Od 1939 r. mieszkał na Bielanach w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej skończył szkołę drogową oo. Marianów w Lesie Bielańskim, był żołnierzem Szarych Szeregów, uczestnikiem Powstania Warszawskiego oraz żołnierzem wchodzącej w skład Zgrupowania AK „Kampinos” Kompanii Specjalnej por. Tadeusza Gaworskiego „Lawy”.

Tomasz Łaszkiewicz był jednym z osiemdziesięciu żołnierzy wyselekcjonowanych przez por. Adolfa Pilcha „Dolinę” do ataku na stacjonujący w Truskawiu batalion SS „RONA”. Nocny atak zakończył się całkowitym sukcesem i rozbiciem batalionu SS „RONA”.

Brał udział we wszystkich bitwach i potyczkach stoczonych z Niemcami przez Zgrupowanie AK „Kampinos”. Przeszedł cały szlak bojowy i przemarsz Zgrupowania z Puszczy Kampinoskiej w Góry Świętokrzyskie.

Swoje wspomnienia spisał – zostały one wydane w formie książki pt. „Opowieść kampinoska 1944” (dwa wydania - 2013 i 2016 r.) nagrodzonej w X konkursie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w 2013 r.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Kombatancką Odznaką Jubileuszową Polska Niepodległa 1918-2018, Medalem Ordynariatu Polowego W Służbie Bogu i Ojczynie, Medalem Pamiątkowym Pro Masovia,  Krzyżem Partyzanckim Partyzantom 1939–1945, Medalem za Warszawę 1939-1945, Krzyżem Zasługi dla ZHP.

Tomasz Łaszkiewicz zmarł 14 października 2020 r. w wieku 92 lat.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u