Wsparcie finansowe dla Miasta Brzeziny i powiatu brzezińskiego

Autor: Łódzki UW 2020-10-24 09:56:04

Dzisiaj w wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński spotkał się z przedstawicielami Miasta Brzeziny, a także powiatu brzezińskiego. Podczas wizyty została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału burzowego” w Brzezinach.

Całkowity koszt zadania to ponad  384 tys. zł z czego dotacja z budżetu państwa wyniesie 250 tys. zł. Wkład własny Miasta Brzeziny to ponad 134 tys. zł. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane takie prace jak m. in.:

 • czyszczenie komnaty retencyjnej
 • wykonanie wzmocnienia sklepienia i ścian kanału
 • naprawa uszkodzeń
 • odtworzenie spoin
 • naprawa zerwanej części kanału od ul. Sienkiewicza do ul. Modrzewskiego,
 • odtworzenie nawierzchni chodnika

Wsparcie finansowe otrzymał także sam powiat brzeziński. Dofinansowane zostało zadanie pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 2939 E w miejscowości Rogów”.

Dotacja z budżetu państwa w tym przypadku wyniosła 39 835 zł. (koszt całości zadania 59,794 zł, przy czym 19 959, 34 zł to środki własne powiatu).

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną roboty przygotowawcze wraz z robotami ziemnymi, a następnie odwodniony zostanie korpus drogowy.

Szczegółowe zadania, które zostaną zrealizowane to:

 • wykonanie przecisku o średnicy 200 mm
 • zrobienie przykanalików z rur kielichowych z PCV
 • wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych
 • wykonanie studzienek deszczowych systemowe
 • zrobienie nawierzchni z brukowca z kamienia narzutowego
 • ułożenie ścieku z rusztem stalowym
 • ułożenie ścieku drogowego z betonowej kostki brukowej i odtworzenie nawierzchni bitumicznej przy studzienkach deszczowych oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim

© 2018 Super-Polska.pl stat4u