Zachodniopomorskie Noble za 2019 rok

Autor: Zachodniopomorski UW 2020-10-28 08:59:16

Ośmioro naukowców ze szczecińskich uczelni wyższych zostało laureatami „Zachodniopomorskich Nobli”. Wyróżnienia przyznano już po raz dwudziesty.

Kapitułę konkursu „Zachodniopomorskie Noble” stanowią profesorowie z Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki w składzie: Wojciech Kacalak – Politechnika Koszalińska, Jan Lubiński (sekretarz) – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Piotr Masojć – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Antoni Morawski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Waldemar Tarczyński – Uniwersytet Szczeciński, Aleksander Wolszczan – przewodniczący.

- Serdecznie gratuluję wszystkim uhonorowanym tą prestiżową nagrodą – podkreśla wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc – Wysoki poziom prac to dowód na znakomitą kondycję zachodniopomorskiej nauki.

Nagrody przyznawane są w następujących dziedzinach: nauki humanistyczne, podstawowe, techniczne, ekonomiczne, rolnicze, medyczne, o morzu i artystyczne. Nagradzane są jedynie prace o najwyższym standardzie, takie jak wdrożone i/lub sprzedane opracowania patentowe lub publikacje w czasopismach wysoko notowanych na tzw. liście filadelfijskiej.

Laureatami Zachodniopomorskich Nobli za rok 2019 zostali:

W dziedzinie nauk humanistycznych - dr hab. Maciej Witek, prof. US z Instytutu Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego za prace nad źródłami i mechanizmami normatywnego aspektu komunikacji językowej.

W dziedzinie nauk podstawowych - dr hab. Xuecheng Chen, prof. ZUT z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania nowych materiałów węglowych.

W dziedzinie nauk technicznych - dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman, prof. ZUT z Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania podstaw technologii oczyszczania wody i powietrza z wykorzystaniem fotokatalitycznego TiO2 modyfikowanego różnymi formami węgla, w tym grafenu.

W dziedzinie nauk ekonomicznych - dr hab. Magdalena Zioło prof. US z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych, Instytutu Ekonomii i Finansów, Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego za badania nad zrównoważonymi finansami i systemami finansowymi w warunkach ryzyka ESG.

W dziedzinie nauk rolniczych - dr inż. Radosław Drozd z Katedry Mikrobiologii Biotechnologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie za opracowanie nowatorskich podłoży z celulozy bakteryjnej do immobilizacji enzymów i mikroorganizmów.

W dziedzinie nauk medycznych - mgr Wojciech Marciniak z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z Read-Gene S.A. za badania dotyczące stężenia arsenu we krwi jako markera rodzinnego raka piersi w populacji polskiej.

W dziedzinie nauk o morzu - prof. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska z Katedry Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie za opracowanie i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich technologii wytwarzania pian metalowo-ceramicznych stanowiących wysoce efektywny materiał izolacyjny.

W dziedzinie nauk artystycznych - prof. dr hab. Dariusz Dyczewski z Katedry Dyrygentury, Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie za nagrodzone międzynarodowe prezentacje muzyki chóralnej.

Każdy z laureatów otrzymał:

  • statuetkę od wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca,
  • nagrodę finansową od marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza,
  • nagrodę finansową od prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka,
  • oraz dyplom od Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u