WSPÓLNA KONFERENCJA WOJEWODY I PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISKA LEKARZY POZ

Autor: Podkarpacki UW 2020-10-29 09:05:45

Formy opieki nad pacjentami z COVID-19 to temat konferencji prasowej wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. O swoich doświadczeniach w codziennej walce z epidemią opowiedzieli dziś dziennikarzom przedstawiciele środowiska podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Zgodnie z jesienną strategią walki z pandemią został zwiększony udział POZ w opiece nad pacjentami z COVID-19, m. in. poprzez włączenie lekarzy pierwszego kontaktu do systemu testowania. Dzisiaj za zaangażowanie dziękowała im wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

– Znajdujemy się w środku epidemii. System opieki zdrowotnej musi się dostosować się do tego wyzwania, jakim jest zwiększona liczb zachorowań, także w naszym regionie. Ogromną rolę w procesie diagnostyki i leczenia COVID-19 ogrywają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze, którzy na co dzień niosą bieżącą pomoc pacjentom w pierwszym kontakcie, również w formie teleporad. System opieki zdrowotnej jest przygotowany, aby udzielić pomocy wszystkim potrzebującym – powiedziała wojewoda, zaznaczając, żeby ze zrozumieniem podchodzić do schematu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

O swoich wnioskach, doświadczeniach i dobrych praktykach mówili podczas konferencji prasowej Stanisław Mazur – prezes Centrum Medycznego MEDYK oraz Mariusz Małecki – prezes Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Obaj podkreślili, że czas epidemii to szczególne wyzwanie, które wymaga zaangażowania i dyscypliny ze strony nas wszystkich – przede wszystkim poprzez zachowanie  zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u