Wideokonferencja „Polska szczęśliwych rodzin”

Autor: Lubuski UW 2020-10-29 09:14:30

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie w ramach projektu „Polska szczęśliwych rodzin!”. W wydarzeniu udział wzięli:  Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, koordynator projektu Polska Szczęśliwych Rodzin Jacek Sapa oraz Pełnomocnik ds. Rodziny Wojewody Lubuskiego Krzysztof Grzesiowski.

Zorganizowane spotkanie miało na celu zainspirowanie przedstawicieli samorządu do zmiany dotychczasowego podejścia do działań w obszarze funkcjonowania rodzin, zastosowania nowego modelu współpracy instytucji i podmiotów w nim zaangażowanych oraz wdrożenia  modelu  komunikacji  priorytetowych  dla  podejmowanych  na  tym  polu  działań, stojących za nimi wartości i wiodących zasad.

Założeniem projektu zmiany społecznej w podejściu do działań na rzecz rodzin jest dobrze funkcjonująca i szczęśliwa rodzina, która staje się istotnym elementem bezpieczeństwa i dobrobytu wspólnot lokalnych oraz wspólnoty ogólnonarodowej. 

Efektem podjętych działań ma być próba wdrożenia wspólnego modelu komunikacji oraz modelu współpracy integrującego i wykorzystującego istniejące zasoby wszystkich interesariuszy działających w obszarze funkcjonowania rodzin. Zmiana trendów powinna dokonywać́ się sposób skoordynowany i na kilku polach równocześnie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u