Polsko-niemieckie rozmowy Koordynatorów

Autor: mat prasowe MSWiA 2020-10-30 09:20:36

W czwartek (29 października br.) odbyła się wideokonferencja Koordynatorów ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej: Bartosza Grodeckiego, podsekretarza stanu w MSWiA oraz Dietmara Woidke, premiera kraju związkowego Brandenburgia. Tematem wiodącym była polsko-niemiecka współpraca transgraniczna w obliczu walki z pandemią COVID-19.

Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w Poczdamie 26 października br. Niestety ze względów epidemicznych zostało ono przełożone i zorganizowane w formule wideokonferencji.

Strona polska poruszyła podczas rozmowy kwestię nieujednoliconego stosowania przez landy graniczne  wymogów związanych z wjazdem na terytorium RFN, podczas gdy terytorium RP pozostaje całkowicie otwarte dla obywateli państw sąsiadujących. Podkreślono konieczność wymiany bieżących informacji i doświadczeń na temat praktycznych rozwiązań i procedur w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia – takiej, jak obecna.

Dyskutowano także o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-niemieckim. W tym kontekście strony potwierdziły potrzebę zmiany lokalizacji Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku.

W trakcie spotkania poruszono również kwestię wzniesienia w Berlinie pomnika polskich ofiar II wojny światowej. Kwestia ta będzie stanowiła również przedmiot obrad Bundestagu 30 października br.

Premier Woidke poinformował także o podjętych przez stronę niemiecką działaniach związanych ze zwalczaniem i ograniczaniem rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u