Wojewoda Opolski podjął działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Brzegu

Autor: Opolski UW 2020-10-31 09:42:34

Z uwagi na niekorzystną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną odbyła się wideokonferencja która poświęcona była ewentualnemu zagrożeniu powodziowemu.

W wideokonferencji zorganizowanej przez służby Wojewody Opolskiego udział wzięli z ramienia wojewody, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego OUW, Stanisław Potoniec oraz przedstawiciele: Wód Polskich, RZGW Gliwice, RZGW Wrocław, Starosta Brzeski, Burmistrz Brzegu, Komendant Wojewódzki PSP w Opolu Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu.

Przedstawiciel Wód Polskich przedstawił aktualną sytuację hydrologiczną na zbiornikach oraz plany ich użycia. Burmistrz Brzegu przedstawił sytuację w mieście oraz zagrożenie, które może spowodować zalanie części miasta. Przedstawiciele służb mundurowych przekazali, iż są w pełnej gotowości do działania.

Ustalono, że Wody Polskie tak będą sterowały zbiornikami aby maksymalnie zmniejszyć zagrożenie zalania miasta.

Podsumowując Zastępca Dyrektora WBiZK OUW zadeklarował w imieniu Wojewody Opolskiego wszelką pomoc w zakresie środków, materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji Wojewody Opolskiego. Kończąc prosił o ścisłą współpracę między wszystkimi, którzy biorą udział w działaniach przeciwpowodziowych.

Na wniosek Burmistrza Brzegu Wojewoda Opolski zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej o pomoc w przeciwdziałaniu zagrożeniu powodzi w Brzegu, poprzez wydzielenie żołnierzy oraz sprzętu. Żołnierze i sprzęt już od dzisiejszego ranka są w akcji podejmując działania w terenie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u