Inauguracja roku akademickiego w areszcie

Autor: mat prasowe KUL 2020-11-02 17:05:32

W Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się inauguracja roku akademickiego studentów KUL. Ślubowanie złożyło dziesięć osób, które w październiku rozpoczęły studia na kierunku nauki o rodzinie o specjalności asystent osoby niesamodzielnej na Wydziale Teologii.

Studenci złożyli ślubowanie w obecności Rektora KUL prof. Mirosława Kalinowskiego, a także Prodziekana Wydziału Teologii ds. studenckich ks. dr. hab. Mirosława Brzezińskiego, prof. KUL, koordynatora studiów dla osadzonych dr. hab. Adama Zadrogi oraz zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk Anetty Uniłowskiej-Dymel.

– Nasza współpraca ze służbami penitencjarnymi to długa historia. Zaczęło się od Katedry Psychoprofilaktyki, sukcesywnie włączaliśmy inne instytuty. Nie chcieliśmy poprzestać tylko na kursach, szkoleniach, dlatego zrodził się pomysł oferty studiów. Udało się zrealizować pracę socjalną, ale jeszcze wszystko przed nami - podkreśla rektor ks. prof. Mirosław Kalinowski.

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które umożliwiają więźniom zdobycie wyższego wykształcenia. Uniwersytet współpracuje z aresztem od 2013 roku. Osadzeni realizują pełen program zajęć uniwersyteckich, z tym, że odbywają się one w areszcie. Studia mają istotne znaczenie: poza wymiarem naukowym, stwarzają szansę na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Obecnie na KUL naukę na II roku kontynuuje 8 osadzonych, 10 rozpoczęło w tym roku akademickim. - To osoby, które muszą chęć do nauki i wewnętrzną motywację do przemiany moralnej - zaznacza ppłk Anetta Uniłowska-Dymel.
link do foto:W Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się inauguracja roku akademickiego studentów KUL. Ślubowanie złożyło dziesięć osób, które w październiku rozpoczęły studia na kierunku nauki o rodzinie o specjalności asystent osoby niesamodzielnej na Wydziale Teologii.
link do foto:

© 2018 Super-Polska.pl stat4u