Leczenie pacjentów z COVID-19 – wizyta w Szpitalu Południowym

Autor: Mazowiecki UW 2020-11-03 09:26:57

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną, służby Wojewody Mazowieckiego wizytowały budowę Szpitala Południowego na warszawskim Ursynowie. Podczas spotkania sprawdzono na jakim etapie jest inwestycja. Weryfikacja stanu budowy pozwoliła ocenić możliwość przyspieszenia odbiorów technicznych budynku oraz podjąć decyzję o ewentualnym uruchomieniu Szpitala Południowego, jako placówki leczącej pacjentów z COVID-19.

rwotnie wyznaczonego na marzec 2021 roku. Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego zadeklarował istotną pomoc w wyposażeniu szpitala, tak aby możliwe było jak najszybsze przekazanie Szpitala Południowego na potrzeby walki z Covid-19.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Tomasz Sławatyniec, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Dariusz Oleński, Pełnomocnik Wojewody do spraw organizacji szpitala tymczasowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przedstawiciel Wiceprezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Infrastruktury oraz Biura Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej oraz służb sanitarnych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele wykonawcy oraz biura projektowego.

Ponadto w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim trwają przygotowania nad uruchomieniem szpitala tymczasowego w hali Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie. W szpitalu docelowo ma powstać kilkaset łóżek. W urzędzie działa zespół, który zapewnia sprawną realizację przedsięwzięcia. Zgodę na utworzenie szpitala tymczasowego wydał Minister Zdrowia. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwraca się z apelem do kadry medycznej o zgłaszanie się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego osób chętnych do pracy w szpitalu tymczasowym, ale także w innych placówkach zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19. W tym celu można przesłać zgłoszenie na adres: ochotnicy@mazowieckie.pl. Tą drogą można przesłać też pytania dotyczące delegowania do pracy przy przeciwdziałaniu epidemii.

Wojewoda Mazowiecki 12 października br. przesłał pisma do Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie i Płocku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie, regionu siedleckiego i płockiego z prośbą o wsparcie w procesie wydawania decyzji dotyczących oddelegowania Lekarzy i Pielęgniarek do szpitali i na oddziały, które leczą pacjentów z SARS-CoV-2, w celu współpracy mającej na uwadze eliminację ryzyka wydawania decyzji osobom, które ustawowo są z niej wyłączone.

Fundamentem opieki nad pacjentem jest personel medyczny. Dlatego przygotowane są zmiany ustawowe, które zapewnią korzystniejsze warunki wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, którzy zajmują się walką z Covid. Rząd konsekwentnie dąży do wzmacniania służby zdrowia. Świadczą o tym konkretne decyzje – takie jak zwiększenie liczby miejsc dostępnych dla studentów na specjalizacjach czy zwiększanie nakładów z budżetu państwa na finansowanie służby zdrowia.  

Obecna sytuacja jest ogromnym wyzwaniem dla służby zdrowia, ale dzięki współpracy wielu podmiotów – służb wojewody, dyrektorów szpitali, samorządów i przede wszystkim personelu medycznego, który jest na pierwszej linii walki z koronawirusem – wciąż udaje się nam pokonywać trudności. Chcemy być gotowi na różne scenariusze, dlatego ruszyły prace związane z uruchomieniem szpitala tymczasowego. Podkreślam jednak, że rozpoczęcie działalności szpitala tymczasowego będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej. Obecnie szpitale dysponują wolnymi miejscami dla pacjentów z COVID-19. Ich rezerwy są sukcesywnie uruchamiane tak, by zapewnić bezpieczeństwo również innych pacjentówCodziennie podpisuję decyzje, które poszerzają bazę dostępnych łóżek. – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u