KUL uczelnią bez barier

Autor: Mat. prasowe KUL 2020-11-03 16:46:33

KUL będzie jedną z najlepiej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uczelni w Polsce – mówi  ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL,  pełnomocnik rektora ds. studentów z niepełnosprawnością. Umożliwi to projekt „„KUL - uczelnia bez barier", na który uniwersytet otrzyma blisko 10 mln zł w ramach konkursu „Uczelnia dostępna II” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępności uniwersytetu dla osób z niepełnosprawnościami.

Wśród studentów KUL nie brakuje osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Aby ułatwić im zdobywanie wiedzy uniwersytet przez najbliższe trzy lata, do października 2023, będzie realizował projekt „KUL - uczelnia bez barier". Jego wartość to 10 114 909,20 zł, a dofinansowanie wyniesie 9 811 461,91 zł.

KUL, dzięki pozyskanym środkom, stanie się jedną z najlepiej dostosowanych uczelni w Polsce, przyjaznym środowiskiem, wolnym od barier i ograniczeń zewnętrznych, a przez to zachęcającym studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności do podjęcia studiów - mówi  ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL,  pełnomocnik rektora ds. studentów z niepełnosprawnością.

Projekt zakłada szereg działań, dzięki którym uniwersytet stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. Z części z nich będą mogli również korzystać wszyscy studenci czy odwiedzający uniwersytet.

Jednym z najbardziej istotnych działań będzie ułatwienie poruszania się po budynkach uniwersytetu osobom niewidomym i niedowidzącym. Umożliwi to specjalna aplikacja, która podobnie jak nawigacja samochodowa, poprowadzi studenta z punktu A do punktu B i ułatwi dotarcie np. do sali wykładowej czy na stołówkę. Z kolei orientacja w przestrzeni, nie tylko na terenie uniwersytetu, będzie możliwa dzięki wykorzystaniu kamery w telefonie (tzw. sztuczne oko). Student prześle obraz ze smartfona, a operator systemu przekaże mu informację np. o numerze sali ćwiczeniowej, przed którą się znajduje lub numerze zbliżającego się do przystanku autobusu.

Projekt zakłada szereg szkoleń, umożliwią skuteczne wspieranie studentów z niepełnosprawnościami nie tylko podczas nauki. Przejdą je zarówno pracownicy administracji zatrudnieni w jednostkach obsługujących studentów, jak i wykładowcy. Dodatkowo projekt umożliwi wykładowcom podniesienie kompetencji w zakresie edukacji włączającej, która każdemu studentowi pozwala rozwinąć własny potencjał oraz uczestniczyć w życiu społecznym.

Przygotowane zostaną także materiały dydaktyczne w języku polskim i angielskim umożliwiające realizację części programu kształcenia w formie zdalnej na wybranych kierunkach, m.in. na filologii polskiej, angielskiej, pedagogice, psychologii czy historii sztuki. Poprzez modernizację węzłów sanitarnych oraz likwidację barier architektonicznych do potrzeb studentek z niepełnosprawnościami zostanie przystosowany żeński akademik na Poczekajce. W ramach projektu opracowany i wdrożony zostanie również program profilaktyczny w zakresie zdrowia psychicznego.

KUL od wielu lat w różnorodny sposób wspiera studentów z niepełnosprawnościami, dzięki czemu na studiowanie decyduje się ich coraz większa liczba. W ubiegłym roku akademickim było to prawie 240 osób. W strukturze uniwersytetu od 2015 roku działa Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością (KUL CAN), które dba, by każdy student, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, miał jak najlepsze warunki zdobywania wiedzy, m.in. poprzez adaptację materiałów dydaktycznych, pomoc w organizacji toku studiów czy w transporcie na zajęcia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u