Ponad 3,8 mln zł dla opolskich seniorów na przeciwdziałanie epidemii

Autor: Opolski UW 2020-11-05 09:40:28

Wojewoda Opolski podpisał dziś aneksy i umowy na dofinansowanie domów pomocy społecznej oraz w ramach nowego programu Wspieraj Seniora na łączną kwotę ponad 3 mln 800 tyś zł.

W dniu dzisiejszym Wojewoda Opolski podpisał:

Aneksy do umów zawartych z 12 powiatami na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w 2020 r.  - w zakresie przyznania II transzy środków w łącznej wysokości 1 453 318 zł. Udzielona z budżetu państwa  dotacja ma być wykorzystana na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie  kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

 

Umowy z 55 gminami, które wyraziły chęć przystąpienia do nowego programu Wspieraj Seniora 2020 na łączną kwotę 2 380 846 zł. Program ma na celu dofinansowanie samorządów gminnych w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących
ww. artykuły, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Powyższe wsparcie zostało przyznane z budżetu państwa w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u