„Wojna polsko-bolszewicka na plakatach” – wystawa

Autor: Mazowiecki UW 2020-11-07 10:22:31

Zapraszamy na wirtualne oglądanie plakatów podejmujących tematykę wojny polsko-bolszewickiej. Wystawa „Wojna polsko – bolszewicka na plakatach”, od 2 października 2020r., jest dostępna w arkadach przed budynkiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przy placu Bankowym 3/5.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. ważnym narzędziem w walce o ludzkie umysły była propaganda, a w szczególności propaganda wizualna. W wojnie tej Polacy musieli zmierzyć się nie tylko z żołnierzami Armii Czerwonej, ale również z sowiecką propagandą.

Polskie plakaty antybolszewickie pokazywały wroga jako barbarzyńcę, dążącego do ponownego zniewolenia narodu polskiego, miały charakter narracyjny i odznaczały się dużą liczbą szczegółów. Plakaty, które pojawiły się na ulicach polskich miast i miasteczek w 1920 roku,  odwoływały się do patriotycznych uczyć, nawoływały do zjednoczenia się wszystkich grup społecznych w walce zbrojnej o Polskę, ludność cywilną zachęcały do pomocy polskim żołnierzom.

Spośród wybranych 8 plakatów z tego okresu, szczególną uwagę należy zwrócić na plakaty Kamila Mackiewicza (1887-1931): “Nam twierdzą będzie każdy próg” i „Hej! Kto Polak na bagnety!!”. Kamil Mackiewicz – rysownik i ilustrator, współpracował z Centralnym Komitetem Propagandy, projektując plakaty, afisze i transparenty.

Projekt Wojewody Mazowieckiego „Pamiętamy! – 100-lecie Bitwy Warszawskiej”

sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022

© 2018 Super-Polska.pl stat4u